BIZKARGI
Musika eta Dantza Eskola
KLAUSTROAREN ORGANIGRAMA

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak
baimendutako Musika eta Dantza Eskola.
Escuela de Danza y Música autorizada por el
Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco.
20-21-IRAKASLEAK-organigrama